Warto wiedzieć, że odszkodowanie za szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania okres?la sie? w sposo?b ryczałtowy, tj. w kwocie stanowia?cej szacunkowy przybliz?ony koszt załoz?enia uprawy alternatywnej. Uzyskane odszkodowanie pozwoli na zasta?pienie zniszczonej uprawy inna? uprawa?, z kto?rej zostanie osia?gnie?ty.

Zobacz także