Policjanci otrzymali narzędzie, które umożliwia szybkie przesyłanie raportów z kontroli obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zakończył wprowadzanie systemu e-Zawiadomienia dla komend w całej Polsce. Po udanym pilotażu systemu e-Zawiadomienia, stopniowo zaczęliśmy udostępniać go kolejnym jednostkom policji – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu UFG. – z końcem roku, jest już nim objęty cały kraj  Dzięki e-Zawiadomieniom policjanci przesyłają do Funduszu informacje o braku aktualnego OC drogą elektroniczną.

Dzięki systemowi nie tylko szybciej otrzymujemy  zawiadomienia, ale obserwujemy też poprawę jakości danych znajdujących się w tej dokumentacji  – zaznacza Joanna Pasturczak, wicedyrektor Pionu Windykacji UFG. W efekcie spada ryzyko kolizji z pojazdem bez OC. Po otrzymaniu informacji od policji Fundusz rozpoczyna postępowanie wyjaśniające i w przypadku faktycznego braku obowiązkowego ubezpieczenia –  zwraca się do właściciela pojazdu o zapłacenie opłaty karnej.

Kary za brak OC ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce – w roku 2015 jest to 1750 zł. Podstawowa sankcja dla auta osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Z kolei dla ciężarówek trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku polisy tylko przez kilka dni, właściciel pojazdu zapłaci część kary. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni  – 20 proc., a do 14 dni – 50 proc. sankcji podstawowej. W 2015 roku kary te będą o około cztery procent wyższe niż w mijającym roku.

Wysokość opłat karnych za brak komunikacyjnego OC w 2015 roku

1 również ciągniki samochodowe i autobusy

W ciągu ostatnich kilku lat UFG wypracował również własne narzędzia kontroli, dzięki którym sprawniej wykrywa przypadki braku polisy OC. Kontrole takie – jak wykrywanie przerw w ubezpieczeniu – odbywają się w oparciu o ogólnopolską bazę polis komunikacyjnych OC, czyli Ośrodek Informacji UFG (baza, z której powszechnie korzystają ubezpieczyciele, zawiera informacje o sprzedanych polisach komunikacyjnych i wypłaconych z nich odszkodowaniach). Wprowadzane innowacje powodują, że rośnie liczba nieubezpieczonych identyfikowanych bezpośrednio przez Fundusz. Ogółem w mijającym roku UFG wezwał do zapłaty kary za brak OC ponad  51,4 tysięcy posiadaczy pojazdów.

Fundusz szacuje, że po polskich drogach porusza sie około 250 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Rocznie ich kierowcy, łącznie z niezidentyfikowanymi sprawcami, powodują ponad 6 tysięcy wypadków, co kosztuje innych właścicieli pojazdów ponad 70 milionów złotych. Wypłaty z UFG finansowane są przez firmy ubezpieczeniowe.

Warto pamiętać, że nieubezpieczony kierowca musi liczyć się z koniecznością zapłacenia:

  • kary za brak OC,
  • mandatu podczas kontroli drogowej za brak dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie,
  • odszkodowania za spowodowany wypadek, wraz z kosztami UFG,

A to wszystko i tak nie zwolni go z konieczności wykupienia polisy OC.

Źródło: www.ufg.pl

Zobacz także