Już za kilka dni nasze pociechy wrócą ponownie do szkół. Rodzice, jak to rodzice, zawsze będą martwili się o to, co spotka najmłodszych poza domem,np. podczas lekcji i w trakcie przerw międzylekcyjnych. Niestety dzieci i nastolatkowie nie mają jeszcze pełnej świadomości konsekwencji swoich zachowań oraz konieczności przestrzegania prawa. Przez to narażone są na wiele zagrożeń, a i same często nie postępują rozważnie…Dlatego warto posiadać ubezpieczenie prawne dla rodziny!

  • Twoje dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową zarówno wtedy, gdy złamie prawo czy wyrządził szkodę, jak i gdy sam będzie stroną pokrzywdzoną w sporze. 
  • Ubezpieczenie prawne gwarantuje rodzicom sfinansowanie kosztów pomocy prawnej oraz dostęp do telefonicznych porad prawnych. Pozwala to na szybką reakcję i podjęcie właściwych kroków, a tym samym najlepsze zabezpieczenie interesu prawnego dziecka i finansów rodziców. 
  • Niepełnoletni nie ponoszą zwykle pełnej odpowiedzialności prawnej za swoje czyny. Za szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice. Proces sądowy może być kosztowny. Jednak z dobrym wsparciem prawnym, można walczyć o wyrok jak najmniej dotkliwy dla dziecka lub kieszeni jego rodziców. To ogromna zaleta posiadania ubezpieczenia prawnego, bo takie sytuacje mogą zdarzyć się w każdej rodzinie.

Ubezpieczeni prawne DAS w życiu prywatnym w wariacie rodzinnym obejmuje osobę ubezpieczoną, jej partnera życiowego oraz dzieci do 24 roku życia. Dzieci niepełnosprawne posiadają ochronę bez ograniczenia wiekowego

Zobacz także