Przedmiotem ubezpieczeń osobowych jest życie i zdrowie człowieka oraz zdolność do wykonywania pracy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): zabezpieczenie siebie i swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie kosztów leczenia: łatwy dostęp do opieki zdrowotnej świadczonej w nowoczesnych placówkach medycznych przez najwyższej klasy lekarzy specjalistów i doświadczony personel medyczny świadczenia medyczne, w ramach ubezpieczenia są wykonywane bezgotówkowo

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo czasowej niezdolności do pracy: zabezpieczenie spłat określonej ilości rat kredytu w przypadku utraty pracy 

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy: zabezpieczenie spłat określonej ilości rat kredytu w przypadku zachorowania kredytobiorcy