Istnieją dwa sposoby wyceny wartości dobytku. Pierwszy to ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej, co oznacza, że każde odszkodowanie zostanie pomniejszone o stopień technicznego zużycia. Niektóre przedmioty bardzo szybko tracą na wartości, np. sprzęt RTV czy komputery. Może się więc okazać, że uzyskana z odszkodowania kwota nie wystarczy na odkupienie znacznej części sprzętu. Warto zatem szukać takich ofert, w których możliwe jest wybranie opcji ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej. Taki wariant oznacza, że jeżeli majątek ulegnie szkodzie, odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości, która pozwoli na odkupienie nowych przedmiotów tego samego rodzaju. 

Dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie Concordia Mój Dom, gdzie mienie ruchome, stałe elementy czy też dom ubezpieczane są wyłącznie w wartości odtworzeniowej 

Zobacz także