Nieznajomość prawa szkodzi, lecz nie zwalnia od jego przestrzegania. Trudno poruszać się w gąszczu przepisów prawnych, nie zajmując się tym profesjonalnie na co dzień. A problem prawny może przytrafić się każdemu z nas. Ubezpieczenie prawne DAS zapewni Tobie i Twoim bliskim ochronę m.in. dzięki bieżącym telefonicznym poradom prawnym oraz zabezpieczy domowy budżet przed kosztownymi wydatkami w przypadku uczestnictwa w sporze sądowym.

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawnych interesów Ubezpieczonego związanych z jego prywatną sferą życia, a także:

  • wynikających ze stosunku pracy,
  • związanych z umowami zawieranymi przez Ubezpieczonego jako konsumenta,
  • wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • związanych z kierowaniem przez Ubezpieczonego pojazdem,
  • związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego
  • związanych z nieruchomością.

Zobacz także