Warto ubezpieczyć samochód kompleksowo! Dlaczego?

Kompleksowe ubezpieczenie polega na wzbogaceniu zwykłego OC o AC, NNW i Auto Assistance.

AC stanowi rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia, gwarantując wypłacenie pieniędzy na wypadek kradzieży, pożaru, uszkodzenia przez osoby trzecie, kolizji czy zniszczeń spowodowanych przez grad lub uderzenie pioruna. Gwarantuje wsparcie finansowe nawet w przypadku kolizji ze zwierzętami.

Aby zrozumieć, czym jest NNW, wystarczy rozwinąć skrót – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Mając to ubezpieczenie, zarówno kierowca, jak i wszyscy pasażerowie, mogą liczyć na pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji, jeśli są następstwem wypadku.

Wreszcie Auto Assistance to wsparcie w innych sytuacjach, takich jak np. brak paliwa, awaria samochodu, pęknięcie szyby czy zgubienie kluczyków. Szczęśliwi posiadacze Auto Assistance mogą liczyć na naprawę usterki na miejscu lub holowanie na koszt ubezpieczyciela.

Zobacz także